„Ce înseamnă pentru mine limba română” - concurs de eseuri, lansat de către Departamentul pentru Românii de Pretutindeni
Sursa foto:imagine simbol Vizualizari:

„Ce înseamnă pentru mine limba română” - concurs de eseuri, lansat de către Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Pentru a celebra Ziua Limbii Române – 31 August, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni organizează Concursul de eseuri „Ce înseamnă pentru mine limba română”, dedicat tinerilor români de pretutindeni.

La concurs pot participa copii şi tineri români de pretutindeni, cu vârsta maximă de 18 ani, cu excepţia celor care au reşedinţa în Republica Moldova, conform ariei de competenţă a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni.

Eseurile vor fi tehnoredactate cu font Aral, corp de literă 12, cu spaţiere de 1,15 puncte între rânduri şi 6 puncte între paragrafe, pe pagină format A4 conform modelului din Anexa R1. Lungimea eseurilor va fi de maximum 2.500 de semne în cazul concurenţilor de până în 10 ani şi de maximum 5.000 de semne în cazul concurenţilor cu vârsta mai mare de 10 ani. Eseul este semnat olograf de concurent, apoi, astfel asumat, este scanat în format Portable Document Format (PDF). Documentul Portable Document Format (PDF) conţinând eseul este transmis către Departamentul pentru Românii de Pretutindeni ca ataşament al unui e-mail la adresa special dedicată concursului [email protected].

Alături de documentul conţinând eseul pe care îl înscrie în concurs, concurentul va anexa Declaraţia cu privire la prelucrarea şi transmiterea datelor cu caracter personal prevăzută în Anexa R3, semnată, în format scanat, precum şi Fişa date de contact şi identificare pentru participantul la concursul de eseuri „Ce înseamnă pentru mine limba română”, în format Word Document (DOCX) editabil, conform modelului prevăzut în Anexa R6.

E-mailul cuprinzând în ataşament eseul înscris în concurs, Declaraţia cu privire la prelucrarea şi transmiterea datelor cu caracter personal şi Fişa date de contact şi identificare pentru participantul la concursul de eseuri „Ce înseamnă pentru mine limba română” (a se vedea Anexele R1, R3 şi R6) poate fi transmis la adresa menţionată mai sus ([email protected]) în intervalul 20 iulie 2020 – 3 august 2020.

Fiecare lucrare este evaluată prin acordarea unui punctaj, maximul fiind de 100 de puncte.

Lucrările în care sunt inserate compilaţii de fragmente care nu aparţin concurenţilor sau provin din alte surse/autori, fără precizarea acestora, vor fi considerate plagiat şi vor fi excluse din concurs.

Eseurile vor respecta structura specifică a unei compuneri: introducere, cuprins şi încheiere, vor avea un titlu relevant şi o dezvoltare originală a temei propuse.

În urma evaluării, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute, se stabilesc primele 20 (douăzeci) de lucrări premiate. În cazul punctajelor egale, se consideră câştigătoare toate lucrările aflate în această situaţie. Comisia poate să suplimenteze numărul de lucrări premiate, dar fără a depăşi în total 60 (şaizeci), în cazul în care consideră că mai multe prezintă elemente notabile.

Derularea Concursului va respecta următorul Calendar:

20 iulie 2020 – 3 august 2020 – perioada în care concurenţii pot transmite eseurile şi documentele însoţitoare ale acestora la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP), utilizând adresa[email protected];

4 august 2020 – 27 august 2020 – perioada în care eseurile vor fi analizate de Comisia de evaluare din cadrul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni (DRP);

31 august 2020 – anunţarea premiaţilor;

1 septembrie 2020 – 31 decembrie 2020 transmiterea premiilor.

Similare
RECOMANDĂRI