Ce cred managerii universităţilor despre raţionalizare universităţilor
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Ce cred managerii universităţilor despre raţionalizare universităţilor

Reforma învăţământului superior din Republica Moldova, în partea ce ţine de raţionalizare a universităţilor, nu este privită cu ochi buni de către administratorii instituţiilor de învăţământ superior din ţară. Ei spun că procesul este unul anevoios şi poate avea un impact negativ atât asupra cadrelor didactice, cât şi a studenţilor. Subiectul a fost discutat la dezbaterea publică organizată de Radio Moldova Tineret pe tema: „Învăţământul universitar în Republica Moldova: oportunitatea reformelor”, transmite IPN.

Victoria Melnic, rectorul Academiei de Teatru Muzică şi Arte Plastice (AMTAP), susţine că universităţile cu profil artistic sunt aparte de celelalte universităţi chiar şi în ţările europene. În 1999, susţine rectorul, a fost comasat Institutul de Stat al Artelor cu Academia de Muzică „Gavriil Musicescu”, iar profesorii s-au adaptat cel mai greu schimbărilor. Rectorul consideră că structura existentă acum este una optimă. Or, raportul între numărul de studenţi şi cadre didactice nu poate fi acelaşi ca la Facultatea de Drept sau altă specialitate, de exemplu, pentru că procesul de studii este individualizat la AMTAP.

„Universităţile mici au dreptul la viaţă şi dezvoltare”, a remarcat la acest subiect , Maria Ianioglo, doctor şi conferenţiar universitar la Universitatea de Stat din Comrat.

Olga Cerneţchi, prim-prorector, prorector pentru activitate didactică la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” (USMF), spune că universitatea pe care o reprezintă posedă anumite particularităţi distincte faţă de alte universităţi. „Nu am auzit că universitatea să facă parte din reformele privind comasarea universităţilor”. Olga Cerneţchi spune că toate universităţile de medicină din afara ţării sunt separate de alte facultăţi specifice. În cazul universităţilor polivalente din diverse ţări ale lumii, de regulă, există facultăţi separate de medicină. Prorectorul crede că medicina va rămâne pe ultima sută de metri în ce priveşte restructurarea universităţilor.

Grigore Belostecinic, rectorul Academiei de Ştiinţe a Moldove (ASEM),consideră că cel mai bine este ca universităţile din ţară să-şi demonstreze dreptul la existenţă. Să  existe acele universităţi care merită şi să nu fim martorii unei reforme administrative, care au conţinuturi pur subiective, în baza opiniei unei persoane. Asta şi va aduce cele mai mari daune învăţământului din Moldova”, a adăugat rectorul.

Nadejda Velişco, şefa Direcţiei politici în domeniul învăţământului superior la Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării spune că actualmente sunt 19 instituţii publice pentru un număr de studenţi permanent în descreştere. Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir" şi Institutul de Stat de Relaţii Internaţionale din Moldova (IRIM) au fuzionat deja cu Universitatea de Stat din Moldova. Potrivit Nadejdei Velişco, în anul 2011 media pe ţară a costului unui student era de circa 13 mii de lei la USM, la „Dimitrie Cantemir" era 30 de mii, iar la IRIM costa 20 de mii. În 2019, la o altă analiză, la USM era costul per student de 33 de mii de lei, la Dimitrie Cantemir" şi la IRIM de circa 53 de mii de lei. Or, sumele respective nu sunt justificate. „Orice fuziune produce dureri pentru sistemul academic, dar lucrurile trebuie privite pragmatic, iar acţiunile făcute în favoarea calităţii educaţiei în Moldova”, a adăugat Natalia Velişco.

MECC a început procesul de raţionalizare a reţelei de universităţi din ţară la începutul lunii mai. Ministrul educaţiei, Igor Şarov, a spus atunci că acest lucru va duce la eficientizarea administrării universităţilor prin fuziuni şi trecerea la alt sistem de finanţare, unul transparent, per student.
Similare
RECOMANDĂRI