Ce condiţii trebuie să îndeplinească cei care vor să obţină funcţia de primar sau consilier local, la următoarele alegeri
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Ce condiţii trebuie să îndeplinească cei care vor să obţină funcţia de primar sau consilier local, la următoarele alegeri

Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat, în cadrul şedinţei de astăzi, condiţiile de desemnare şi înregistrare a candidaţilor pentru funcţiile de primar şi consilier al consiliului local (de nivelul I şi nivelul II).

Potrivit reglementărilor, desemnarea şi înregistrarea candidaţilor pentru funcţia de primar şi consilier va începe după constituirea circumscripţiilor electorale şi consiliilor electorale de circumscripţie.

Au dreptul de a fi aleşi în calitate de consilieri în consiliile locale, cetăţenii Republicii Moldova cu drept de vot care au împlinit, inclusiv în ziua alegerilor, vîrsta de 18 ani şi nu au restricţii de a exercita dreptul de a alege şi de a fi ales. În calitate de primar, poate fi ales cetăţeanul care a împlinit, inclusiv în ziua alegerilor, vîrsta de 25 de ani şi nu are restricţii de a exercita dreptul de a alege şi de a fi ales. O persoană poate candida, în acelaşi timp, pentru funcţia de consilier local şi de primar, dar nu poate candida la aceste funcţii în mai multe circumscripţii electorale de acelaşi nivel.

Pentru a candida, în calitate de candidat independent, persoana va prezenta organului electoral liste de subscripţie cu semnăturile susţinătorilor: pentru funcţia de consilier în consiliul local – de 2 la sută din numărul alegătorilor din circumscripţia respectivă, împărţit la numărul de mandate pentru consiliul respectiv, dar nu mai puţin de 50 de persoane, iar pentru funcţia de primar – de 5 la sută din numărul alegătorilor din circumscripţie, dar nu mai puţin de 150 de persoane şi nu mai mult de 10000 de persoane.

Dosarele pentru înregistrarea candidaţilor la funcţia de primar şi/sau consilier al consiliului local, vor fi depuse la organul electoral, cel tîrziu cu 30 de zile înainte de ziua alegerilor. În termen de 7 zile, acestea vor fi examinate, fiind adoptată decizia de înregistrare sau refuzul a fi înregistrate.  

În cadrul aceleiaşi şedinţe, CEC a modificat condiţiile de desemnare şi înregistrare a candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, sub aspectul excluderii certificatul de integritate, eliberat de Autoritatea Naţională de Integritate, şi înlocuirea acestuia cu o declaraţie pe propria răspundere privind inexistenţa restricţiilor legale/judecătoreşti de a candida sau ocupa funcţii publice şi inexistenţa actelor de constatare rămase definitive referitoare la regimul declarării averilor şi intereselor personale, la stările de incompatibilitate şi la confiscarea averii nejustificate, acte care nu sînt prescrise.

Mai multe informaţii pot fi găsite pe pagina web a Comisiei, la rubrica „Alegeri locale generale 2019”.

Similare
RECOMANDĂRI