Casa Presei este "absorbită" de o instituţie subordonată Guvernului 
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Casa Presei este "absorbită" de o instituţie subordonată Guvernului 

Întreprinderea de Stat Complexul „Casa Presei” este absorbită de Instituţia Publică „Direcţia generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova”. Hotărârea a fost publicată astăzi, 12 octombrie, în Monitorul Oficial şi intră în vigoare la data publicării.

Drepturile şi obligaţiile persoanei juridice, dar şi patrimoniul „Casei Presei” trec integral la persoana juridică absorbantă, adică către „Direcţia generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova”.

Responsabilă de desfăşurarea procesului de reorganizare este Cancelaria de Stat. Tot ea va institui comisia de transmitere a patrimoniului aflat în gestiunea persoanei juridice absorbite.

Cancelaria de Stat va elabora şi va prezenta Guvernului spre aprobare, în termen de trei luni, proiectele actelor normative necesare pentru punerea în aplicare a hotărârii.

Nomenclatorul serviciilor prestate de către „Direcţia generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova” şi tarifele acestora se aprobă de Guvern.

Similare
RECOMANDĂRI