Avocatul Poporului propune modificări la Legea privind regimul străinilor în Republica Moldova
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Avocatul Poporului propune modificări la Legea privind regimul străinilor în Republica Moldova

Avocatul Poporului, Mihail Cotorobai, propune revizuirea legii privind regimul străinilor în Republica Moldova, pentru a nu admite posibilitatea returnării sau îndepărtării străinilor în teritorii unde ei riscă să fie supuşi torturii, tratamentelor inumane sau degradante.

Potrivit legii, străinul nu poate fi expulzat într-un stat dacă există temeri justificate că acolo viaţa îi va fi pusă în pericol ori că va fi supus la torturi, tratamente inumane sau degradante. Contrar celor menţionate şi standardelor internaţionale, alin.(4) din acelaşi articol prevede o normă permisivă/excepţie care admite expulzarea străinului pentru motive de securitate naţională sau de ordine publică.

Avocatul Poporului mai propune examinarea oportunităţii revizuirii prevederilor privind regimul străinilor în Republica Moldova, astfel încât să fie exclus orice arbitrariu din partea autorităţilor publice şi ca persoana să poată beneficia de o procedură contradictorie pentru a-şi putea prezenta punctul de vedere şi a combate argumentele autorităţilor.

Avocatul Poporului consideră că prevederile privind regimul străinilor în Republica Moldova ar putea aduce atingere dreptului la un proces echitabil şi garanţiilor procedurale prevăzute la art. 1 din protocolul nr.7 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Totodată, Mihail Cotorobai e de părere că prevederile respective ar putea afecta inclusiv garanţiile statuate de art.5 § 1 şi 8 din Convenţie.

Propunerile la Legea privind regimul străinilor în Republica Moldova sunt făcute pentru ajustarea acesteia la cerinţele Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului.

Similare
RECOMANDĂRI