ANRE explică majorarea tarifelor la energia electrică: A fost o acţiune iminentă, care nu mai putea fi amânată
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

ANRE explică majorarea tarifelor la energia electrică: A fost o acţiune iminentă, care nu mai putea fi amânată

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) explică, într-un comunicat de presă, de ce a luat săptămâna trecută deciziile de a majora tarifele la energia electrică.

Instituţia spune că a examinat proiectele tarifelor propuse de către întreprinderile electroenergetice şi a constatat existenţa unor „factori obiectivi”, care conduc la necesitatea revizuirii costurilor din componenţa tarifelor.


Aceşti factori obiectivi, potrivit ANRE, sunt: 

1. Evoluţia cursului de schimb mediu anual al monedei naţionale faţă de dolarul SUA pentru anul 2019, estimat la nivel de 17,58 lei/USD, faţă de cursul de schimb mediu anual al monedei naţionale de 16,83 lei/USD inclus în tariful în vigoare (majorare cu 4,5 %);

2. Majorarea preţului mediu de import al energiei electrice de la 5,16 ¢/kWh la 5,38 ¢/kWh (cu 4,3 %). Astfel, urmare a deprecierii monedei naţionale faţă de dolarul SUA şi a majorării preţului de import, preţul mediu anual de procurare a energiei electrice de la surse s-a majorat cu 7,6 % - 9,9 %;

3. Cuantumul indicelui preţurilor de consum mediu anual pentru anul 2019 în conformitate cu prognoza indicatorilor macroeconomici publicată de Ministerul Economiei de 4,9 %;

4. Investiţiile noi, date în exploatare în anul 2018 şi incluse în calculul tarifului în baza raportului de executare a planului de investiţii prezentat de către operatorul de distribuţie (350 mil. lei în cazul Î.C.S. ,,RED Union Fenosa" S.A. şi 228 mil. lei în cazul S.A. ,,RED Nord");

5. Creşterea cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real cu 6,3 %, de la 2 610 lei (reflectat în tariful anterior) la 2 775 lei (începând cu 1 mai 2019).

Rezultatul cuantificat sumar al impactului factorilor enunţaţi a constat în creşterea preţului mediu de furnizare a energiei electrice consumatorilor finali: 
-  în cazul Î.C.S. ,,Gas Natural Fenosa Furnizare Energie" S.R.L. până la 177,2 bani/kWh, preţ ce este cu 4,5 bani/kWh, sau cu 2,6 %, mai mare comparativ cu preţul mediu anterior.
- în cazul S.A. ,,FEE Nord" preţul mediu de furnizare a energiei electrice a fost calculat în cuantum de 202,4 bani/kWh, cu 22,5 bani/kWh sau 12,5 %, mai mare.

În contextul modificărilor specificate ale preţurilor reglementate ANRE subliniază următoarele aspecte.

1. Conform Legii nr. 107 din 27.05.2016 cu privire la energia electrică tarifele pentru serviciul de distribuţie, respectiv, preţurile finale la energia electrică furnizată se aprobă diferenţiat în funcţie de nivelul de tensiune al reţelelor electrice. Principiul de diferenţiere a tarifelor pe nivele de tensiune este bazat pe determinarea costurilor reale, care trebuie să fie suportate de categoria respectivă de consumatori la punctele de delimitare între reţelele de distribuţie la care sunt racordate instalaţiile de utilizare ale consumatorilor. Iar, în conformitate cu prevederile art. 7, alin. (2), lit. i) din aceeaşi lege, de relevat obligaţiunea ANRE de a „asigura excluderea subvenţiilor încrucişate între categoriile de consumatori”. În aşa mod, reieşind din structura reţelelor electrice de distribuţie şi prevederile legale, preţurile reglementate la energia electrică furnizată de Î.C.S. ,,Gas Natural Fenosa Furnizare Energie” S.R.L. pentru consumatorii finali ale căror instalaţii sunt racordate la reţelele electrice de distribuţie de tensiune joasă au fost stabilite în mărime de 189 bani/kWh, cu 10 bani/kWh (5,4 %) mai mari, iar pentru cei ale căror instalaţii sunt racordate la reţelele electrice de distribuţie de tensiune medie au fost stabilite în mărime de 153 bani/kWh, cu 7 bani/kWh (4,6%) mai mici decât preţurile precedente. În acelaşi timp, în cazul S.A. ,,FEE Nord” pentru consumatorii finali racordaţi la reţelele electrice de distribuţie de tensiune joasă a fost stabilit preţul de 223 bani/kWh, cu 32 bani/kWh (16,6 %) mai mari, iar pentru cei racordaţi la reţelele electrice de distribuţie de tensiune medie – 163 bani/kWh, cu 3 bani/kWh (1,9 %) mai mici decât preţurile precedente.

2. Discrepanţa dintre rata de creştere a preţurilor reglementate de furnizare a energiei electrice de către S.A. ,,Furnizarea Energiei Electrice Nord” şi rata de creştere a preţurilor reglementate de furnizare a energiei electrice de către S.R.L. ,,GNF Furnizare Energie” a fost cauzată de faptul că, începând cu anul 2019, în preţurile reglementate ale S.R.L. ,,GNF Furnizare Energie” nu se mai regăseşte suplimentul tarifar în cuantum de circa 7 bani/kWh, factor ce a cauzat un impact de moderare a creşterii preţurilor de furnizare a energiei electrice pentru anul 2019 în cazul S.R.L. ,,GNF Furnizare Energie”. În cazul S.A. ,,Furnizarea Energiei Electrice Nord” suplimentul tarifar a fost exclus integral din componenţa preţurilor reglementate în anul 2018, astfel încât factorii care cauzează majorarea preţurilor reglementate pentru anul 2019 au un impact mai accentuat asupra cuantumului preţurilor reglementate.

3. Referitor la diferenţa dintre cuantumul majorării tarifului pentru consumatorii instalaţiile de utilizare a cărora sunt racordate la reţelele electrice de tensiune joasă ale Î.C.S. ,,RED Union Fenosa" S.A. reflectate în proiectul de calcul a tarifului publicat spre consultare publică (majorarea de 3,2%) şi majorării pentru această categorie de consumatori aprobate în cadrul şedinţei publice (majorarea de 5,4%), cauza acesteia rezidă în faptul că, calculele tarifelor publicate pe pagina electronică a ANRE pentru consultările publice la data de 19 iulie 2019 au fost bazate pe prognoza cursului mediu de schimb al monedei naţionale faţă de dolarul SUA de 17,2 lei/$, valoare preluată din Legea nr. 303 din 30. 11. 2018 privind bugetul de stat pentru anul 2019. Ulterior, urmare a aprobării în cadrul şedinţei plenare a Parlamentului Republicii Moldova din 15. 08. 2019 a modificărilor la Legea nr. 303 din 30.11.2018, fiind aplicat un curs de schimb mediu anual al monedei naţionale faţă de dolarul SUA de 17,74 lei/$, Consiliul de Administraţie al ANRE a decis rectificarea calculelor tarifelor ţinând cont de cursul mediu de schimb al monedei naţionale faţă de dolarul SUA efectiv înregistrat în perioada 01.01.2019-31.07.2019 în cuantum de 17,58 lei/$.

În concluzie, ANRE menţionează că aprobarea noilor preţuri şi tarife reglementate a fost o acţiune iminentă şi care nu mai putea fi amânată. Întru exemplificare, menţinerea vechilor tarife ar fi generat un deficit tarifar (pierderi financiare) în cazul Î.C.S. ,,RED Union Fenosa” S.A. şi Î.C.S. ,,Gas Natural Fenosa Furnizare Energie” S.R.L. în sumă de circa 75 mil. lei, iar în cazul S.A. ,,RED Nord” şi S.A. ,,FEE Nord” – de circa 145 mil. lei. Mai mult ca atât, dobânda aplicată la devierile tarifare nominalizate ar fi constituit peste 22 mil. lei, costuri care prin aprobarea recentă a noilor preţuri şi tarife sunt evitate.

Similare
RECOMANDĂRI