ANRE a aprobat astăzi tarife mai mici pentru energia electrică
Vizualizari:

ANRE a aprobat astăzi tarife mai mici pentru energia electrică

Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a examinat şi aprobat astăzi reducerea tarifelor şi preţurilor reglementate pentru energia electrică.

Astfel, consumatorii finali deserviţi de  Î.C.S. ,,Premier Energy” S.R.L. ale căror instalaţii de utilizare sunt racordate la reţelele electrice de distribuţie de tensiune joasă (0,4 kV) vor achita 1,68 lei/kWh, cu 21 bani/kWh ori 11,1% mai puţin decât preţul în vigoare.

Consumatorii finali deserviţi de  S.A. ,,Furnizarea Energiei Electrice Nord” ale căror instalaţii de utilizare sunt racordate la reţelele electrice de distribuţie de tensiune joasă (0,4 kV) vor achita 2,14 lei/kWh, cu 8,5 bani/kWh ori 3,8% mai puţin decât preţul în vigoare.

De asemenea, au fost aprobate preţurile la energia electrică furnizată altor categorii de consumatori finali:

Î.C.S. ,,Premier Energy” S.R.L.:

- 1,32 lei/kWh pentru consumatorii finali ale căror instalaţii de utilizare sunt racordate la reţelele electrice de distribuţie de tensiune medie (6–10 kV), cu 21,2 bani/kWh sau 13,8% mai puţin decât preţul în vigoare;

- 1,17 lei/kWh pentru consumatorii finali ale căror instalaţii de utilizare sunt racordate la reţelele electrice de distribuţie de tensiune înaltă (35–110 kV), cu 20,6 bani/kWh sau 14,9% mai puţin decât preţul în vigoare.

S.A. ,,Furnizarea Energiei Electrice Nord”:

- 1,57 lei/kWh pentru consumatorii finali ale căror instalaţii de utilizare sunt racordate la reţelele electrice de distribuţie de tensiune medie (6–10 kV), cu 6,4 bani/kWh sau 3,9% mai puţin decât preţul în vigoare.

Noile preţuri şi tarife pentru serviciile de furnizare şi distribuţie a energiei electrice vor intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.

Aceasta a devenit posibilă datorită următorilor factori obiectivi şi anume: diminuarea preţului mediu de procurare a energiei electrice de la furnizorul central de energie electrică de la 163 bani/kWh la 146 bani/kWh sau cu 10%, diminuarea preţului de achiziţie a energiei electrice cu 7%, devierile tarifare pozitive acumulate până la 1 iulie 2020 şi   evoluţia cursului de schimb mediu anual al monedei naţionale faţă de dolarul SUA pentru anul 2020, estimat la nivel de 17,9 lei/USD, faţă de cursul de schimb mediu anual al monedei naţionale de 17,58 lei/USD inclus în tarifele/preţurile în vigoare (cu +1,8 %).

Agenţia a examinat solicitările titularilor de licenţe din sectorul electroenergetic, bazându-se pe principiul acoperirii consumurilor şi cheltuielilor minime necesare şi justificate pentru desfăşurarea normală a activităţii reglementate, cu utilizarea eficientă a capacităţilor de producţie.

ANRE asigură ajustarea tarifelor şi preţurilor reglementate la energia electrică cu promptitudine şi în strictă conformitate cu cadrul normativ de reglementare în domeniu.

Similare
RECOMANDĂRI