Ambasada României reiterează categoriile de persoane care pot intra în România şi care nu trebuie să stea în carantină
Vizualizari:

Ambasada României reiterează categoriile de persoane care pot intra în România şi care nu trebuie să stea în carantină

Ambasada României în Republica Moldova reiterează categoriile de cetăţeni care au dreptul de a intra pe teritoriul României.

Astfel, se menţine măsura interzicerii intrării în România a cetăţenilor străini* şi apatrizilor, cu următoarele excepţii:

a) membri de familie ai cetăţenilor români;
b) membri de familie ai cetăţenilor altor state membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European ori ai Confederaţiei Elveţiene, cu rezidenţă în România;
c) persoane care posedă o viză de lungă şedere, un permis de şedere sau un document echivalent permisului de şedere eliberat de autorităţi ori un document echivalent acestora emis de autorităţile altor state, potrivit legislaţiei Uniunii Europene;
d) persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de şedere sau un alt document echivalent, şi anume cadre medicale, cercetători în domeniul medical, cadre medicale pentru îngrijire geriatrică, precum şi transportatorii şi alte categorii de personal implicat în transportul de bunuri care asigură astfel de transporturi necesare;
e) personal diplomatic sau consular, personal al organizaţiilor internaţionale, personal militar sau personal care poate asigura ajutor umanitar;
f) persoane în tranzit, inclusiv cei repatriaţi ca urmare a acordării protecţiei consulare;
g) pasageri care călătoresc din motive imperative;
h) persoane care au nevoie de protecţie internaţională sau din alte motive umanitare.


Cetăţenii Republicii Moldova, ca şi ai altor state, care nu se încadrează în categoriile de excepţii enumerate mai sus nu au dreptul de a intra pe teritoriul României.

Persoanelor, care se încadrează în excepţiile prevăzute mai sus şi intră în România, nu li se mai impune măsura izolării/ carantinei începând cu data de 2 iulie 2020 (suspendarea acestei măsuri este temporară, existând posibilitatea reintroducerii acesteia, în funcţie de evoluţiile epidemiologice din România).

Toate persoanele care tranzitează România şi nu prezintă simptomatologie specifică infecţiei cu noul coronavirus, indiferent de ţara de provenienţă sau destinaţie, sunt exceptate de la măsura izolării. Se recomandă ca tranzitul să se facă neîntrerupt, utilizând coridoarele umanitare special create în acest sens.

Ambasada recomandă tuturor persoanelor să se informeze permanent doar din surse oficiale cu privire la intrarea şi şederea pe teritoriul României, înainte de începerea călătoriei tocmai pentru a evita deplasarea până în punctul de trecere al frontierei şi nepermiterea intrării.
Similare
RECOMANDĂRI