63 de senzori de monitorizare a apelor subterane vor fi instalaţi în R. Moldova. Localităţile care vor beneficia
Sursa foto:madrm.gov.md Vizualizari:

63 de senzori de monitorizare a apelor subterane vor fi instalaţi în R. Moldova. Localităţile care vor beneficia

În Republica Moldova vor fi instalaţi 63 de senzori automaţi de monitorizare a apelor subterane, graţie proiectului „Consolidarea cadrului instituţional în sectorul alimentării cu apă şi sanitaţie din Republica Moldova” finanţat de Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare şi Agenţia Austriacă pentru Dezvoltare. Scopul proiectului este de a spori eficienţa monitorizării apelor subterane pe teritoriul Republicii Moldova prin livrarea datelor complexe. Datele vor completa reţeaua de monitoring existentă.  

Senzorii urmează a fi instalaţi în raioanele: Ocniţa (s. Calaraşeuca şi s. Ocniţa); Donduşeni (s. Elizavetovca); Soroca (s. Egoreni);  Floreşti (s.Sevirova); Sîngerei (s. Ţipleşti); Rîşcani (s. Grinăuţi şi s.Singureni); Şoldăneşti (s. Cotiujenii Mari şi s. Dobruşa); Floreşti (s. Prodăneşti); Teleneşti (s. Căzăneşti şi s. Ineşti); Orhei (s. Pohorniceni, s. Lucăşeuca, s. Step-Soci, s. Mălăieşti); Străşeni (s. Micleuşeni, s. Tătăreşti, or. Străşeni, s. Micăuţi); Ialoveni (s. Ulmu, s, Ruseşti Noi, s. Bardar, s. Puhoi, or. Ialoveni); Călăraşi (s. Pituşca, s. Răciula, s. Hîrjauca, or. Călăraşi); Criuleni (s. Oniţcani şi s. Sagaidac, s. Bălţata, s. Cimişeni); Ştefan-Vodă (s. Slobozia, s. Palanca); Anenii Noi (s. Ţănţăreni, s. Beriozchi), precum şi în  mun. Chişinău (s. Băcioi, or. Cricova, s. Truşeni, s. Grătieşti).

Totodată, în perioada octombrie-noiembrie 2019, specialiştii Î.S. „Expediţia Hidrogeologică din Moldova”, în comun cu angajaţii Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale, au participat la un program de instruire privind utilizarea instrumentelor de monitorizare a apelor subterane. În cadrul programului, participanţilor le-au fost prezentate metodele de lucru cu instrumentele de monitorizare a apelor subterane achiziţionate, instalarea şi mentenanţa senzorilor, înlăturarea deficienţelor, colectarea şi exportarea datelor, calibrarea senzorilor, inclusiv utilizarea programelor soft pentru programarea senzorilor de tip Barologger şi Levelogger. Patricipanţii la instruiri deţin şi certificate ce atestă finalizarea cursului de instruire şi dreptul de operare a echipamentului achiziţionat.

Similare
RECOMANDĂRI