24 octombrie - Ziua internaţională a dezvoltării informaţionale (ONU)
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

24 octombrie - Ziua internaţională a dezvoltării informaţionale (ONU)

Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) sărbătoreşte în fiecare an, la 24 octombrie, Ziua internaţională a dezvoltării informaţionale ("World Development Information Day"), stabilită de Adunarea Generală a ONU în anul 1972, prin Rezoluţia 3038 (XXVII), pentru a sublinia rolul central al dezvoltării în activitatea organizaţiei, potrivit https://www.un.org/en/observances/development-information-day.

Adunarea Generală ONU a decis celebrarea Zilei internaţionale pentru dezvoltarea informaţională la aceeaşi dată cu sărbătorirea Zilei Naţiunilor Unite, care a fost şi data adoptării, în 1970, a Strategiei internaţionale de dezvoltare pentru a doua decadă a Naţiunilor Unite pentru dezvoltare. S-a considerat astfel că îmbunătăţirea diseminării informaţiilor şi a mobilizării opiniei publice, în special în rândul tinerilor, ar duce la o mai mare conştientizare a problemelor dezvoltării, promovând astfel eforturi în sfera cooperării internaţionale pentru dezvoltare.

Ţările membre ale Naţiunilor Unite organizează anual diverse acţiuni pentru a informa populaţia asupra problemelor pe care le implică o dezvoltare sustenabilă şi pentru conştientizarea faptului că o cooperare la nivel mondial poate contribui la rezolvarea acestora.

În ultimii ani, marcarea acestei zile s-a concentrat asupra rolului tehnologiilor informaţionale moderne, cum ar fi internetul şi telefonia mobilă, considerându-se că acestea pot avea un rol pozitiv în găsirea de soluţii la probleme cu care se confruntă procesul de dezvoltare al societăţii.

Pe site-ul ONU dedicat Zilei internaţionale pentru dezvoltarea informaţională, se menţionează: "Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor deţin potenţialul pentru noi soluţii la provocările dezvoltării, în special în contextul globalizării, şi pot stimula creşterea economică, competitivitatea, accesul la informaţii şi cunoştinţe, eradicarea sărăciei şi a incluziunii sociale (...)" (Rezoluţia ONU 65/141).

În acest context, s-au făcut progrese considerabile în ceea ce priveşte accesul la tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor, respectiv creşterea constantă a accesului la internet pentru aproximativ un sfert din populaţia lumii, în extinderea telefoniei mobile şi s-au dezvoltat funcţionalităţi multilingvistice.

Toate acestea implică necesitatea de a reduce, în continuare, decalajul digital, recunoscându-se în această privinţă, că mai puţin de 18% din populaţia din ţările în curs de dezvoltare utilizează internetul, comparativ cu peste 60% în ţările dezvoltate, se menţionează în Rezoluţia 65/141, pentru dezvoltarea tehnologiilor informaţionale şi a comunicaţiilor, adoptată de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite la 20 decembrie 2010. Se reafirmă, de asemenea, necesitatea de a valorifica potenţialul tehnologiilor informaţiei şi al comunicării pentru a promova realizarea obiectivelor de dezvoltare convenite la nivel internaţional, inclusiv a Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului, şi a unei creşteri economice durabile.

Scopul principal al acestei zile este de a informa sau de a educa şi motiva publicul larg spre găsirea soluţiilor pentru probleme cu care se confruntă domeniul comercial şi procesul de dezvoltare. S-a considerat că printr-o mai bună răspândire a informaţiei, prin mobilizarea opiniei publice, mai ales a tinerilor, problemele legate de dezvoltare vor fi înţelese mai bine, promovându-se şi necesitatea unei cooperări internaţionale pentru dezvoltare.

ONU organizează o mulţime de evenimente care au în vedere problemele dezvoltării şi realizării obiectivelor de dezvoltare durabilă, notează şi site-ul https://nationaldaycalendar.com. Aceste evenimente includ seminarii şi conferinţe educaţionale. Întrucât accentul este pus pe informaţii, multe dintre ele se concentrează asupra jurnaliştilor care lucrează în diferite tipuri de mass-media.
Similare
RECOMANDĂRI